Program praktyki zawodowej na podstawie programu nauczania     31[01]/T,SP/MENis/2004.05.18M

     Cele kształcenia                              Jednostki modułowe                         Materiał nauczania                          Propozycje oceny ucznia